Itsetunto ja oma osaaminen ETÄTOTEUTUSMAHDOLLISUUKSIA SELVITELLÄÄN