Kirjallinen viestintä (suomen kieli) SIIRRETÄÄN SYKSYYN!